Armeni

Esztegár János – pasiunea pentru istorie

Cu o voce blândă, preşedintele filialei Transilvania Nord a Uniunii Armenilor din România povesteşte despre un neam vestit de comercianţi cu caractere dârze ca ale ţinutului muntos de unde se trag.
Povesteşte despre fondarea oraşului Gherla de către armeni la 1700, când au venit din Bistriţa şi despre arhotectura barocului târziu care a fost aleasă pentru oraş.
Nu uită să îşi amintească despre îndemânarea armenilor, cunoscuţi ca buni meseriaşi şi despre capacitatea lor înnăscută de a face comerţ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>