Despre fundaţia ARTA

Fundația Artă este o organizație non-profit fondată în anul 1997 care are ca scop sprijinirea și promovarea artelor vizuale în contextul mai larg al nevoii creării unui climat social prielnic dezvoltării exprimărilor artistice în România. În contextul noului climat comunicațional, în care civilizația cuvîntului e concurată și asimilată treptat de cea a imaginii, reprezentarea identității, culturii și a patrimoniului cultural românesc se impune a fi reconsiderată și dezvoltată și prin noile forme audio-vizuale, într-un mod pragmatic, adaptat noilor realități sociale.
Ca obiectiv general, Fundația Artă își propune promovarea culturii și civilizației românești, conservarea patrimoniului cultural românesc prin conexarea în proiecte interdisciplinare, a noilor forme de exprimare audiovizuală (film, fotografie,new-media) cu formele clasice de exprimare artistică, (artele vizuale, artele spectacolului). Filmul documentar este un produs de sinteză ,care însumează puterea de expresie estetică a filmului cu valoarea și ineditul informației de tip documentar. Filmul documentar e instrumentul, în egală măsură, document științific, material didactic sau produs artistic și mediatic, avînd capacitatea excepțională de a ilustra domenii diverse (documentarul artistic, istoric, antropologic, etnologic, etc..) pe multiple platforme de comunicare, cinema,televiziune,new –media. În acest sens, că obiectiv particular, Fundația Artă propune o abordare interdisciplinară și interculturală în care filmului documentar se constituie că o platforma unică și privilegiată de valorizare a demersului cultural.